Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Πύργος: Ξεκινούν την 1η Ιουνίου οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πύργου γνωστοποιεί πως την 1η Ιουνίου  2012 αρχίζουν οι εγγραφές  παιδιών  στους  Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου και λήγουν την 29η Ιουνίου:

«Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι από  την 1η Ιουνίου  2012 ημέρα Παρασκευή αρχίζουν οι εγγραφές  παιδιών  στους  Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου για την σχολική περίοδο2012-2013 και λήγουν την 29η Ιουνίου ημέρα  Παρασκευή.
Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί  από τους γονείς στο τμήμα των Παιδικών Σταθμών αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 01-06-2010 μέχρι 29-06-2010 καθημερινά πλην Σαββάτου και Κυριακής από την 9η πρωινή μέχρι την 14.00μμ. στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών (Ζαΐμη  & Κονδύλη  πρώτος όροφος). Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο  στο τηλ. 26210 31931, (κ. Σιμιτζή Αικατερίνη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος
Α. Ηλικία παιδιού. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών  μέχρι εγγραφής τουςστo Νηπιαγωγείο (01-01-08 / 01-03-10) επειδή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύργου δεν λειτουργεί τμήμα Νηπιαγωγείου. Β. Εργασία γονέων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΒεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους εφόσον δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κλπ) των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερους επαγγελματίες ή αγρότες.
ΒΒεβαίωση γιατρού περί της καλής  σωματικής,  πνευματικής υγείας του παιδιού καθώς και ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
ΓΔήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας  του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, διαζευγμένοι ή σε διάσταση οι γονείς, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα), 3. Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί - ώρα αποχώρησής  και 4. Στοιχεία για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού ή οικογενειακής κατάστασης εάν η οικογένεια είναι πολύτεκνη.
ΔΕκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας,  του  οικονομικού έτους 2012ή επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2012ή βεβαίωση  εργοδοτών για τις αποδοχές των γονέων εάν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση.
Ε. Πιστοποιητικό  γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού επικυρωμένο (υποχρεούται η υπηρεσία μας να τα ζητήσει αυτεπαγγέλτως, εφόσον αναφέρονται  τα απαραίτητα στοιχεία του παιδιού, στην υπεύθυνη δήλωση του γονέα σύμφωνα με το Ν. 3448/2006).
ΣΤ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια  νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.
Μετά την ολοκλήρωση των  εγγραφών  και επανεγγραφών για  την νέα σχολική περίοδο 2012-2013 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε και εσείς την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...