Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: Επανίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επανίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού ζητούν με ερώτηση τους οι βουλευτές Μ. Γιαννακάκη και Δ. Αναγνωστάκης. 


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

"Οι καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που ανακοινώθηκαν την 19η Ιουνίου 2012, καταδεικνύουν την ελλειμματική πολιτική της Ελλάδος, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται η απουσία του Οργάνου αυτού που θα παρακολουθεί και ενίοτε θα συντονίζει την εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των δύο Προαιρετικών Πρωτοκόλλων για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

Η χώρα μας προχώρησε στην σύσταση του αρμόδιου Οργάνου, του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 2001, το οποίο όμως δεν λειτούργησε ποτέ. Η Επιτροπή εξέλαβε την συγκεκριμένη ενέργεια ως μία προσπάθεια για παραπλάνηση της ίδιας, εκ μέρους της Ελλάδος, βασιζόμενη στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, σχετιζόμενα με την καταγραφή και την αποτίμηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών, όπως και με την καταγραφή των διώξεων για τις παραβιάσεις των σχετικών νόμων. Επιπροσθέτως, η προκήρυξη επανίδρυσης του Παρατηρητηρίου, στις αρχές του έτους, χαρακτηρίστηκε, από την Επιτροπή, ως άλλη μία προσπάθεια παραπλάνησής της, δεδομένης της φετινής αξιολόγησης, ενώ γίνεται αναφορά στην συστηματική αγνόηση των Συστάσεών της από τη χώρα μας.

Επειδή οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και να δίνουμε προτεραιότητα σε ζητήματα σχετιζόμενα με τα δικαιώματα του παιδιού.

Επειδή η συνήθης πρακτική της χώρας μας, να μην συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, οδηγεί αφενός σε αναποτελεσματικές πολιτικές αναφορικά με το ζήτημα και αφετέρου στην παγίωση της καταγραφής της Ελλάδας ως αναξιόπιστου εταίρου

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να προβεί στην ουσιαστική επανίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού; 2. Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εναρμόνιση των δημοσίων πεπραγμένων με τις Συστάσεις της Επιτροπής; "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε και εσείς την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...